Om Os

Jens WESSBERG
CEO GRUNDLÆGGER
Rådgivende Ingeniør
Alexzander Wick
TEKNISK DESIGNER
Tilsyn. Certificeret dronefører.

Jens Wessberg er et lille firma med en unik dedikation til alle opgaver. Vores speciale er sportsanlæg, og vi kan varetage alle faser i et byggeri eller en renovering. Vi styrer altid processerne med stort overblik og engagement, og den personlig service er i højsædet hos os.

Når vi står for opførelsen eller renoveringen af et sportsanlæg, er vores vigtigste opgave, at projektet bliver en succes.

Det sikrer vi os gennem detaljerede forundersøgelser, vurdering af brugerscenarier og analyse af miljø og omgivelser – alt imens de gældende regler og lovgivningen overholdes til punkt og prikke. Vores erfaring i ingeniørfaget går mere end 30 år tilbage, og vi arbejder hver dag med den nyeste viden og nye projektmetoder.

Vores dybdegående specialviden indenfor sportsanlæg er ikke kun med til at sikre, at anlægget bliver udført byggeteknisk korrekt og med respekt for miljøet. Vi ved også, hvad der skal til, hvis anlægget skal blive en integreret del af lokalsamfundet og accepteres af borgerne. Når det sker, er vi i mål.

Som virksomhed er det vores overordnede mål at skabe de ydre rammer for, at vi kan udfolde os som mennesker – med sportsanlæg, der giver glæde, sundhed og livskvalitet. Se nærmere på nogle af de mange projekter vi har udført her.

Jens Wessberg er et lille firma med en unik dedikation til alle opgaver. Vores speciale ersportsanlæg, og vi kan varetage alle faser i et byggeri eller en renovering. Vi styrer altidprocesserne med stort overblik og engagement, og den personlig service er i højsædet hos os.

Når vi står for opførelsen eller renoveringen af et sportsanlæg, er vores vigtigste opgave, atprojektet bliver en succes.

Det sikrer vi os gennem detaljerede forundersøgelser, vurdering af brugerscenarier oganalyse af miljø og omgivelser – alt imens de gældende regler og lovgivningen overholdes tilpunkt og prikke. Vores erfaring i ingeniørfaget går mere end 30 år tilbage, og vi arbejder hverdag med den nyeste viden og nye projektmetoder.

Vores dybdegående specialviden indenfor sportsanlæg er ikke kun med til at sikre, atanlægget bliver udført byggeteknisk korrekt og med respekt for miljøet. Vi ved også, hvad derskal til, hvis anlægget skal blive en integreret del af lokalsamfundet og accepteres af borgerne.
Når det sker, er vi i mål.

Som virksomhed er det vores overordnede mål at skabe de ydre rammer for, at vi kan udfoldeos som mennesker – med sportsanlæg, der giver glæde, sundhed, livskvalitet. Se nærmere pånogle af de mange projekter vi har udført her.

JW Metoden

HENSIGT

INDSIGT

OPSIGT

Hvad skal sportsanlægget kunne?

På dybdegående indledende møder klarlægger vi hensigten med det byggeri, vi skal i gang med at opføre. Vi drøfter ned i mindste detalje de ønsker og krav, I og andre interessenter med direkte eller indirekte indflydelse, har til brugen af det fremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav, lokalplansforhold og andre særlige hensyn, der eventuelt skal tages, så vi undgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

HENSIGT

INDSIGT

OPSIGT

HVORDAN LØSER VI OPGAVEN?

Vi går tilbage og begynder at skitsere og budgettere opgaven med al den indsigt, erfaring og specialviden vi har om sportsanlæg. I samarbejde med vores team af eksperter skaber vi et komplet oplæg med skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser, brugerscenarier, redegørelse for miljøpåvirkning (natur og mennesker), byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner og økonomi. Sideløbende har vi interessenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, og så forventningerne bliver afstemt.

HENSIGT

INDSIGT

OPSIGT

HVORDAN SKABER VI ET SPORTSANLÆG,
SOM ALLE BLIVER GLADE FOR?

Så går vi i gang med at skabe sportsanlægget, der vil vække positiv opsigt, skabe glæde og hurtigt blive en integreret del af lokalsamfundet. Den valgte entreprenør kommer på banen, og hele processen styres professionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøst byggeregnskab, hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme.

På dybdegående indledendemøder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I og andreinteressenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen hartil det fremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav,lokalplansforhold og andre særlige hensyn, der eventuelt skal tages, så viundgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

Vi går tilbage ogbegynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialviden ogindsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter etkomplet oplæg med skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser,brugerscenarier, redegørelse for miljøpåvirkning (natur og mennesker),byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner og økonomi. Sideløbende har viinteressenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, og såforventningerne bliver afstemt.

Byggeriet ellerrenoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøstbyggeregnskab, hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være dedetaljerede forundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier,kommunikation med naboer og respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentetlagt for et sportsanlæg, der vil vække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugereog borgerne og hurtigt blive en integreret del af lokalsamfundet.  

På dybdegående indledendemøder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I og andreinteressenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen hartil det fremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav,lokalplansforhold og andre særlige hensyn, der eventuelt skal tages, så viundgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

Vi går tilbage ogbegynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialviden ogindsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter etkomplet oplæg med skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser,brugerscenarier, redegørelse for miljøpåvirkning (natur og mennesker),byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner og økonomi. Sideløbende har viinteressenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, og såforventningerne bliver afstemt.

Byggeriet ellerrenoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøstbyggeregnskab, hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være dedetaljerede forundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier,kommunikation med naboer og respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentetlagt for et sportsanlæg, der vil vække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugereog borgerne og hurtigt blive en integreret del af lokalsamfundet.  

På dybdegående indledende møder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I ogandre interessenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen har til detfremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav, lokalplansforhold og andre særligehensyn, der eventuelt skal tages, så vi undgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

Vi går tilbage og begynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialvidenog indsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter et komplet oplægmed skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser, brugerscenarier, redegørelsefor miljøpåvirkning (natur og mennesker), byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner ogøkonomi. Sideløbende har vi interessenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, også forventningerne bliver afstemt.

Byggeriet eller renoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøst byggeregnskab,hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være de detaljeredeforundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier, kommunikation med naboerog respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentet lagt for et sportsanlæg, der vilvække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugere og borgerne og hurtigt blive en integreretdel af lokalsamfundet.

På dybdegående indledendemøder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I og andreinteressenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen hartil det fremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav,lokalplansforhold og andre særlige hensyn, der eventuelt skal tages, så viundgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

Vi går tilbage ogbegynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialviden ogindsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter etkomplet oplæg med skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser,brugerscenarier, redegørelse for miljøpåvirkning (natur og mennesker),byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner og økonomi. Sideløbende har viinteressenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, og såforventningerne bliver afstemt.  

Byggeriet ellerrenoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøstbyggeregnskab, hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være dedetaljerede forundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier,kommunikation med naboer og respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentetlagt for et sportsanlæg, der vil vække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugereog borgerne og hurtigt blive en integreret del af lokalsamfundet.

På dybdegående indledendemøder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I og andreinteressenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen hartil det fremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav,lokalplansforhold og andre særlige hensyn, der eventuelt skal tages, så viundgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

Vi går tilbage ogbegynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialviden ogindsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter etkomplet oplæg med skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser,brugerscenarier, redegørelse for miljøpåvirkning (natur og mennesker),byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner og økonomi. Sideløbende har viinteressenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, og såforventningerne bliver afstemt.  

Byggeriet ellerrenoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøstbyggeregnskab, hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være dedetaljerede forundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier,kommunikation med naboer og respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentetlagt for et sportsanlæg, der vil vække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugereog borgerne og hurtigt blive en integreret del af lokalsamfundet.

HENSIGT
Hvad skal
sportsanlægget
kunne?

På dybdegående indledende møder drøfter vi ned i mindste detalje de ønsker og krav, I ogandre interessenter med direkte eller indirekte indflydelse på brugen af banen har til detfremtidige sportsanlæg. Samtidig kigger vi på miljøkrav, lokalplansforhold og andre særligehensyn, der eventuelt skal tages, så vi undgår ubehagelige overraskelser fremadrettet.

INDSIGT 
HVORDAN LØSER
VI OPGAVEN?

Vi går tilbage og begynder at skitsere og budgettere opgaven. Med vores erfaring, specialvidenog indsigt i sportsanlæg skaber vi i samarbejde med vores team af eksperter et komplet oplægmed skitser, 3D-modeller og 3D-renderinger, forundersøgelser, brugerscenarier, redegørelsefor miljøpåvirkning (natur og mennesker), byggetekniske detaljer, tegninger, tidsplaner ogøkonomi. Sideløbende har vi interessenterne med på råd, så alle bliver orienteret og hørt, også forventningerne bliver afstemt.

OPSIGT  
HVORDAN SKABER VI ET
SPORTSANLÆG,
SOM ALLE
BLIVERGLADE FOR?

Byggeriet eller renoveringen går i gang med den valgte entreprenør, og hele processen styresprofessionelt med stort overblik og dedikation. Vi fører løbende et minutiøst byggeregnskab,hvor alt kontrolleres og bogføres med det samme. Takket være de detaljeredeforundersøgelser, undersøgelse af potentielle brugerscenarier, kommunikation med naboerog respekt for det omkringliggende miljø, er fundamentet lagt for et sportsanlæg, der vilvække positiv opsigt, skabe glæde blandt brugere og borgerne og hurtigt blive en integreretdel af lokalsamfundet.

kompetencer

KOMPETENCER PROJEKTERING:

 • Skitseoplæg inkl. budget
 • 3D-modeller
 • 3D-rendering af fx lyssimulering
 • Urban design
 • VVM-screening
 • Ansøgning om bygge-, tilslutnings-, nedsivnings- og/eller udledningstilladelse

SÆRKOMPETENCER:

 • Bundopbygninger med høj akkumulationsevne af drænvand
 • Vandtætte membranløsninger ifbm. miljøkrav, fx ved
  drikkevandsboringer
 • Forsinkelses- og opsamlingsløsninger ifbm. drænvand
 • Automatiske vandingsanlæg i græsbaner
 • Banevarme
 • Genbrug af regnvand til vanding
 • Tekniske løsninger med infills-barriere til begrænsning af
  miljøforurening, herunder udledning af mikroplast
 • Rensning af drænvand
 • Recyckling af belægningssystemer

KOMPETENCER ANLÆG:

 • Multi- og boblehaller
 • Skøjtebaner, inden- og udendørs
 • Atletikanlæg i henhold til DAF og IAAF, DAF- og Kl. 2 certificering
 • Kunstgræs: fodboldanlæg i henhold til FIFA Quality Manual 2015, hockeybaner i henhold til FIHs retningslinjer, multisport i henhold til EN15330-1
 • Hybridbaner: naturgræs + kunstgræs
 • Naturgræs: fodboldanlæg i henhold til DBUs retningslinjer samt NOVA
 • Inden- og udendørs tennisbaner i henhold DTF og ITFs retningslinjer: rødgrus, hard-/softcourt, kunstgræs, synthetic clay
 • Sportsgulve: træ, kunststof, integrerede springgrave
 • Lysanlæg inden- og udendørs i henhold til DS/EN 12193

KOMPETENCER SÆRLIGE ANLÆG:

 • Genbrugspladser
 • Tekniske anlæg med belægning og vejkasse for tung trafik

Gladsaxe Skole

NY KUNSTGRÆSBANE

 • 3G kunstgræsbane
 • Opbygges på område, hvor der tæt på banen er vandboring til indvinding af drikkevand.
 • Membran under banen som afværgeforanstaltning,     mod nedsivning af vand
 • Bundopbygning med høj akkumulering af vand pga. krav til begrænset udledning, udføres.
 • Nyt drænsystem med afløb til offentligt     hovedkloaksystem via prøveudtagningsbrønd.
 • Nyt 125 LUX LED lysanlæg,
 • Nyt 60 m2 materialedepot
 • Genopsætning af 10m x 20m minikunstgræsbane

FAKTA:

BYGGEÅR:                           2018

BYGHERRE:                        Gladsaxe Kommune
kontaktperson:                  Christian Ferdinand

TOTALRÅDGIVER:             Jens Wessberg
                                              Rådgivende
                                              Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                  Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:  Karise Anlæg
                                             & Byg A/S,
kontaktperson:                  Elvi S. Jensen

ANLÆGSBUDGET:           DKK EXCL.
                                            MOMS 8.300.000

HERLEV ATLETIKSTADION

RENOVERING AF LØBEBANER

 • Udskiftning af kunststofbelægningen på løbebaner og i D-sektioner
 • Reparation af underliggende asfalt
 • Blænding af eksisterende vandgrav
 • Stabilisering og forstærkning af sætningsgivende jordbund under løbebaner
 • Ændring af hegns- og adgangsforhold
 • Udførelse af gummibelægning i alle 4 hjørner, i overgangen mellem kunstgræsbane og løbebaner pga. DBU-sikkerhedskrav

FAKTA:

BYGGEÅR:                           2017/2018

BYGHERRE:                         Herlev Kommune
kontaktperson:                   Maiken Zippora Leth
                                              Andersen og
                                              Mikael Otterstrøm

TOTALRÅDGIVER:              Jens Wessberg
                                               Rådgivende
                                               Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                   Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:   Arkildsgaard ApS                                             
kontaktperson:                   Henrik Jørgensen

ANLÆGSBUDGET:             DKK EXCL.
                                              MOMS 3.700.000

BAGSVÆRD ATLETIKSTADION

LYSANLÆG IFBM LØBEBANER

 • Nyt LED løbelys rundt om løbebanerne
 • Lysanlægget er etableret på et område, hvor der er naboer tæt på anlægget
 • Beregninger og lyssimuleringer til brug for VVM-screening og indhentning af byggetilladelse
 • Anlægget dimensioneret, projekteret, udført og kontrolleret, efter alle kravsspecifikationer og tilladelser

FAKTA:

BYGGEÅR:                           2017

BYGHERRE:                         Gladsaxe Kommune
kontaktperson:                   Christian Ferdinand

TOTALRÅDGIVER:              Jens Wessberg
                                               Rådgivende
                                               Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                   Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:   Sv. Aa. Nielsen A/S                                             
kontaktperson:                   Martin Slot

ANLÆGSBUDGET:             DKK EXCL.
                                              MOMS 550.000

GLOSTRUP IDRÆTSPARK

ETABLERING AF FORSINKELSESBASSIN VED NY KUNSTGRÆSBANE

 • 3G kunstgræsbane full-size 11-mandsbane med tilhørende opvarmningsareal
 • Kunstgræsbanen nedgraves og fungerer som en del af et samlet regnvandsforsinkelsesanlæg i Glostrup Idrætspark.
 • Kunstgræsbanen opbygges med membran pga. vandboring til indvinding af drikkevand.
 • Som følge af krav til begrænset udledning, udføres bundopbygning med henblik på høj akkumulering af vand i banen.
 • I tilknytning til banen etableres der nyt LED lysanlæg.

FAKTA:

BYGGEÅR:                           2019

BYGHERRE:                         Glostrup Kommune
kontaktperson:                   Birgitte Dyrvig Carlsson

TOTALRÅDGIVER:              Jens Wessberg
                                               Rådgivende
                                               Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                   Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:   Sv. Aa. Nielsen A/S                                             
kontaktperson:                   Martin Slot

ANLÆGSBUDGET:             DKK EXCL.
                                              MOMS 10.000.000

GREVE IDRÆTSCENTER

VANDOPSAMLINGSANLÆG

 • Nedgravede opsamlingstanke til opsamling af drænvand via dræn, sivebrønde, pumpestationer, sugebrønde mm
 • Opsamlingskapacitet 300 m3
 • Fuldautomatisk styring af opsamling
 • Automatisk vandingssystem til vanding af opvisningsbane
 • Vandingskapacitet 3 gange uden tilskud af drikkevand

FAKTA:

BYGGEÅR:                          2017

BYGHERRE:                        Greve Kommune,
kontaktperson:                  Kaare Skjerning

TOTALRÅDGIVER:             Jens Wessberg
                                             Rådgivende                                              
                                             Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                  Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:  Brdr. Christensen A/S,
kontaktperson:                  Carsten Iversen

ANLÆGSBUDGET:            DKK EXCL.
                                             MOMS 2.550.000

SKOVMARKSKOLEN

FORSINKELSESBASSIN

 • Nyt regnvandsforsinkelsesbassin i tilknytning til afvandinsganlæg fra 8-mands naturgræsbane
 • Udført som et naturanlæg i tæt samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø.
 • Design og udformning af reservoir er projekteret i 3D-model.
 • Arbejdet udført i maskinstyring efter 3D-model

FAKTA:

BYGGEÅR:                          2018

BYGHERRE:                        Ballerup Kommune,
kontaktperson:                  Mads Bo Bojesen

TOTALRÅDGIVER:             Jens Wessberg
                                             Rådgivende                                              
                                             Ingeniørfirma ApS,
kontaktperson:                  Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:  HedeDanmark A/S,
kontaktperson:                  Jesper Birger Pedersen

ANLÆGSBUDGET:            DKK EXCL.
                                             MOMS 200.000

Gladsaxe Skole

NY KUNSTGRÆSBANE

3D-rendering
3D-rendering
3D-rendering
3D-rendering

BESKRIVELSE:

 • 3G kunstgræsbane
 • Opbygges på område, hvor der tæt på banen er vandboring til indvinding af drikkevand
 • Membran under banen som afværgeforanstaltning, mod nedsivning af vand
 • Bundopbygning med høj akkumulering af vand pga. krav til begrænset udledning, udføres
 • Nyt drænsystem med afløb til offentligt  hovedkloaksystem via prøveudtagningsbrønd
 • Nyt 125 LUX LED lysanlæg
 • Nyt 60 m2 materialedepot
 • Genopsætning af 10m x 20m minikunstgræsbane

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2018
 • BYGHERRE:
 • Gladsaxe Kommune,
  kontaktperson: Christian Ferdinand
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Karise Anlæg & Byg A/S,
  kontaktperson: Elvi S. Jensen
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 8.300.000

HERLEV ATLETIKSTADION

RENOVERING AF LØBEBANER

BESKRIVELSE:

 • Udskiftning af kunststofbelægningen på løbebaner og i D-sektioner
 • Reparation af underliggende asfalt
 • Blænding af eksisterende vandgrav
 • Stabilisering og forstærkning af sætningsgivende jordbund under løbebaner
 • Ændring af hegns- og adgangsforhold
 • Udførelse af gummibelægning i alle 4 hjørner, i overgangen mellem kunstgræsbane og løbebaner pga. DBU-sikkerhedskrav
 • Ombygning af springgrav til længde-/trespring

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2017/2018
 • BYGHERRE:
 • Herlev Kommune,
  kontaktperson: Maiken Zippora Leth, Andersen og Mikael Otterstrøm
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Arkildsgaard ApS,
  kontaktperson: Henrik Jørgensen
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 3.700.000

BAGSVÆRD ATLETIKSTADION

LYSANLÆG IFBM LØBEBANER

BESKRIVELSE:

 • Nyt LED løbelys rundt om løbebanerne
 • Lysanlægget er etableret på et område, hvor der er naboer tæt på anlægget
 • Beregninger og lyssimuleringer til brug for VVM-screening og indhentning af byggetilladelse
 • Anlægget dimensioneret, projekteret, udført og kontrolleret, efter alle kravsspecifikationer og tilladelser

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2017
 • BYGHERRE:
 • Gladsaxe Kommune,
  kontaktperson: Christian Ferdinand
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Sv. Aa. Nielsen A/S,
  kontaktperson: Martin Slot
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 550.000

Glostrup Atletik

RENOVERING AF LØBEBANER OG INDGANGSPARTI

BESKRIVELSE:

 • Renoveringaf 6 rundløbsbaner og 8 ligeløbsbaner
 • Samlet kunststofareal ca. 3900 m² som er renoveret
 • Komplet ny vandtæt kunststofbelægningssystem
 • Komplet ny opstregning og farvemarkering af samtlige løbediscipliner
 • Overholder certificeringskrav iht. DAF og World Athelic
 • Renovering af indgangsparti

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2020
 • BYGHERRE:
 • Glostrup Kommune,
  kontaktperson: Birgitte Dyrvig Carlsson
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Arkilsgaard ApS,
  kontaktperson: Henrik Jørgensen
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS CA. 2.000.000

GLOSTRUP IDRÆTSPARK

ETABLERING AF FORSINKELSESBASSIN VED NY KUNSTGRÆSBANE

3D-rendering på drone billede
3D-rendering på drone billede

BESKRIVELSE:

 • 3G kunstgræsbane full-size 11-mandsbane med tilhørende opvarmningsareal
 • Kunstgræsbanen nedgraves og fungerer som en del af et samlet regnvandsforsinkelsesanlæg i Glostrup Idrætspark
 • Kunstgræsbanen opbygges med membran pga. vandboring til indvinding af drikkevand
 • Som følge af krav til begrænset udledning, udføres bundopbygning med henblik på høj akkumulering af vand i banen
 • I tilknytning til banen etableres der nyt LED lysanlæg

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2017
 • BYGHERRE:
 • Glostrup Kommune,
  kontaktperson: Birgitte Dyrvig Carlsson
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Hoffmann A/S,
  kontaktperson: Lars Welin
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 10.000.000

GREVE IDRÆTSCENTER

VANDOPSAMLINGSANLÆG

BESKRIVELSE:

 • Nedgravede opsamlingstanke til opsamling af drænvand via dræn, sivebrønde, pumpestationer, sugebrønde mm
 • Opsamlingskapacitet 300 m3
 • Fuldautomatisk styring af opsamling
 • Automatisk vandingssystem til vanding af opvisningsbane
 • Vandingskapacitet 3 gange uden tilskud af drikkevand

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2017
 • BYGHERRE:
 • Greve Kommune,
  kontaktperson: Kaare Skjerning
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Brdr. Christensen A/S,
  kontaktperson: Carsten Iversen
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 2.550.000

Tørringvej

NY PARKERINGS- OG VASKEPLADS TIL RENOVATIONSBILER

BESKRIVELSE:

 • Ny parkeringsplads til 14 elektriske renovationsbiler
 • Samlet parkeringsareal ca. 1800 m²
 • Vaskeplads til rengøring af renovationsbiler
 • Ny hovedelforsyning
 • Ny hovedvandforsyning
 • Ny fjernvarmeforsyning
 • CTS, adgangskontrol og overvågning
 • LED-belysningsanlæg

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2019-2020
 • BYGHERRE:
 • Rødovre Kommune,
  kontaktperson: Pia Hertz
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • Hoffmann A/S,
  kontaktperson: Lars Welin
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS CA. 4.500.000

SKOVMARKSKOLEN

FORSINKELSESBASSIN

BESKRIVELSE:

 • Nyt regnvandsforsinkelsesbassin i tilknytning til afvandinsganlæg fra 8-mands naturgræsbane
 • Udført som et naturanlæg i tæt samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø
 • Design og udformning af reservoir er projekteret i 3D-model
 • Arbejdet udført i maskinstyring efter 3D-model

FAKTA:

 • BYGGEÅR:
 • 2018
 • BYGHERRE:
 • Ballerup Kommune,
  kontaktperson: Mads Bo Bojesen
 • TOTALRÅDGIVER:
 • Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS,
  kontaktperson: Jens Wessberg
 • HOVEDENTREPRENØR:
 • HedeDanmark A/S,
  kontaktperson: Jesper Birger Pedersen
 • ANLÆGSBUDGET:  
 • DKK EXCL. MOMS 200.000

Gladsaxe Skole

NY KUNSTGRÆSBANE

3D-rendering
3D-rendering
3D-rendering
3D-rendering
 • 3G kunstgræsbane
 • Opbygges på område, hvor der tæt på banen er vandboring til indvinding af drikkevand
 • Membran under banen som afværgeforanstaltning, mod nedsivning af vand
 • Bundopbygning med høj akkumulering af vand pga. krav til begrænset udledning, udføres
 • Nyt drænsystem med afløb til offentligt hovedkloaksystem via prøveudtagningsbrønd
 • Nyt 125 LUX LED lysanlæg
 • Nyt 60 m2 materialedepot
 • Genopsætning af 10m x 20m minikunstgræsbane

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2018

BYGHERRE:                            Gladsaxe Kommune
                                                 kontaktperson:
                                                 Christian Ferdinand

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg 

HOVEDENTREPRENØR:      Karise Anlæg
                                                 & Byg A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Elvi S. Jensen

ANLÆGSBUDGET:               DKK EXCL.
                                                MOMS 8.300.000

HERLEV ATLETIKSTADION

RENOVERING AF LØBEBANER

 • Udskiftning af kunststofbelægningen på løbebaner og i D-sektioner
 • Reparation af underliggende asfalt
 • Blænding af eksisterende vandgrav
 • Stabilisering og forstærkning af sætningsgivende jordbund under løbebaner
 • Ændring af hegns- og adgangsforhold
 • Udførelse af gummibelægning i alle 4 hjørner, i overgangen mellem kunstgræsbane og løbebaner pga. DBU-sikkerhedskrav
 • Ombygning af springgrav til længde-/trespring

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2017/2018

BYGHERRE:                            Herlev Kommune
                                                 kontaktperson:
                                                 Andersen og
                                                 Mikael Otterstrøm
                                                 Jens Wessberg

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:     Arkildsgaard ApS,
                                                kontaktperson:                                            
                                                Henrik Jørgensen

ANLÆGSBUDGET:               DKK EXCL.
                                                MOMS 3.700.000

BAGSVÆRD ATLETIKSTADION

LYSANLÆG IFBM LØBEBANER

 • Nyt LED løbelys rundt om løbebanerne
 • Lysanlægget er etableret på et område, hvor der er naboer tæt på anlægget
 • Beregninger og lyssimuleringer til brug for VVM-screening og indhentning af byggetilladelse
 • Anlægget dimensioneret, projekteret, udført og kontrolleret, efter alle kravsspecifikationer og tilladelser

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2017

BYGHERRE:                           Gladsaxe Kommune
                                                kontaktperson:
                                                Christian Ferdinand

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      Sv. Aa. Nielsen A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Martin Slot

ANLÆGSBUDGET:                DKK EXCL.
                                                 MOMS 550.000

GLOSTRUP ATLETIK

RENOVERING AF LØBEBANER OG INDGANGSPARTI

 • Renoveringaf 6 rundløbsbaner og 8 ligeløbsbaner
 • Samlet kunststofareal ca. 3900 m² som er renoveret
 • Komplet ny vandtæt kunststofbelægningssystem
 • Komplet ny opstregning og farvemarkering af samtlige løbediscipliner
 • Overholder certificeringskrav iht. DAF og World Athelic
 • Renovering af indgangsparti

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2020

BYGHERRE:                           Glostrup Kommune
                                                kontaktperson:
                                                Birgitte Dyrvig Carlsson

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      Arkilsgaard ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Henrik Jørgensen

ANLÆGSBUDGET:                DKK EXCL.
                                                 MOMS CA. 2.000.000

GLOSTRUP IDRÆTSPARK

ETABLERING AF FORSINKELSESBASSIN VED NY KUNSTGRÆSBANE

3D-rendering på drone billede
3D-rendering på drone billede
 • 3G kunstgræsbane full-size 11-mandsbane med tilhørende opvarmningsareal
 • Kunstgræsbanen nedgraves og fungerer som en del af et samlet regnvandsforsinkelsesanlæg i Glostrup Idrætspark
 • Kunstgræsbanen opbygges med membran pga. vandboring til indvinding af drikkevand
 • Som følge af krav til begrænset udledning, udføres bundopbygning med henblik på høj akkumulering af vand i banen
 • I tilknytning til banen etableres der nyt LED lysanlæg

FAKTA:

BYGGEÅR:                            2017

BYGHERRE:                           Glostrup Kommune
                                                kontaktperson:
                                                Birgitte Dyrvig Carlsson

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      Hoffmann A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Lars Welin

ANLÆGSBUDGET:                DKK EXCL.
                                                 MOMS 10.000.000

GREVE IDRÆTSCENTER

VANDOPSAMLINGSANLÆG

 • Nedgravede opsamlingstanke til opsamling af drænvand via dræn, sivebrønde, pumpestationer, sugebrønde mm
 • Opsamlingskapacitet 300 m3
 • Fuldautomatisk styring af opsamling
 • Automatisk vandingssystem til vanding af opvisningsbane
 • Vandingskapacitet 3 gange uden tilskud af drikkevand

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2017

BYGHERRE:                            Greve Kommune
                                                 kontaktperson:
                                                 Kaare Skjerning

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      Brdr. Christensen A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Carsten Iversen

ANLÆGSBUDGET:               DKK EXCL.
                                                MOMS 2.500.000

TØRRINGVEJ

NY PARKERINGS- OG VASKEPLADS TIL RENOVATIONSBILER

 • Ny parkeringsplads til 14 elektriske renovationsbiler
 • Samlet parkeringsareal ca. 1800 m²
 • Vaskeplads til rengøring af renovationsbiler
 • Ny hovedelforsyning
 • Ny hovedvandforsyning
 • Ny fjernvarmeforsyning
 • CTS, adgangskontrol og overvågning
 • LED-belysningsanlæg

FAKTA:

BYGGEÅR:                             2019-2020

BYGHERRE:                            Rødovre Kommune
                                                 kontaktperson:
                                                 Pia Hertz

TOTALRÅDGIVER:                Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      Hoffmann A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Lars Welin

ANLÆGSBUDGET:               DKK EXCL.
                                                MOMS CA. 4.500.000

SKOVMARKSKOLEN

FORSINKELSESBASSIN

 • Nyt regnvandsforsinkelsesbassin i tilknytning til afvandinsganlæg fra 8-mands naturgræsbane
 • Udført som et naturanlæg i tæt samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø
 • Design og udformning af reservoir er projekteret i 3D-model
 • Arbejdet udført i maskinstyring efter 3D-model

FAKTA:

BYGGEÅR:                              2018

BYGHERRE:                            Ballerup Kommune
                                                 kontaktperson:
                                                 Mads Bo Bojesen

TOTALRÅDGIVER:                 Jens Wessberg
                                                 Rådgivende
                                                 kontaktperson:
                                                 Ingeniørfirma ApS,
                                                 Jens Wessberg  

HOVEDENTREPRENØR:      HedeDanmark A/S,
                                                 kontaktperson:
                                                 Jesper Birger
                                                 Pedersen

ANLÆGSBUDGET:                DKK EXCL.
                                                 MOMS 200.000

Gladsaxe Skole

Heading

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

YEAR:      XXXX
COST:      XX.XXX.XX.DKK
TENDER: 'ENTER NAME'
TYPE:       'ARTIFICIAL GRASS PITCH'

Gladsaxe Skole

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

YEAR:      XXXX
COST:      XX.XXX.XX.DKK
TENDER: 'ENTER NAME'
TYPE:       'ARTIFICIAL GRASS PITCH'

Gladsaxe Skole

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

YEAR:      XXXX
COST:      XX.XXX.XX.DKK
TENDER: 'ENTER NAME'
TYPE:       'ARTIFICIAL GRASS PITCH'

UDVALGTE REFERENCER

• Project Title, Location

• Project Title, Location
SE ALLE REFERENCER

kontakt

JENS WESSBERG RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA APS

HERLEV HOVEDGADE 201A 1. TH - 2730 HERLEV
kontakt@jenswessberg.dk  
(+45) 4038 1960

Bankforbindelse: Jyske Bank A/S, kontonr. 5028-1162730
Ansavarsforsikring: If Erhvervsforsikring DK
Selskabsregistrering: CVR 25431340

Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

JENS WESSBERG

| CEO GRUNDLÆGER | RÅDGIVENDE INGENIØR

jwe@jenswessberg.dk
(+45) 4038 1960

CARLOS PATRONILO

|ARKITEKT | URBAN DESIGNER

cpa@jenswessberg.dk
(+45) 9182 1363

Alexzander Wick

| TEKNISK DESIGNER | tilsyn | Certificeret dronefører

JobS

UOPFORDRET ANSØGNING:

Vi er altid på udkig efter dygtige, engagerede medarbejdere og modtager
gerne uopfordrede ansøgninger.

Bemærk venligst, at ansøgninger skal være mindre end 10 MB og accepteres kun
via e-mail sendt til:

Skriv venligst i emnefeltet: Uopfordret Ansøgning

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger.